Het zou maar een minuut of vijf lopen zijn, van de Zanddijk naar Beach Club Citadel in Den Helder. Alleen de duinwand over. Maar de wind, die die avond met kracht 8 opstak, vond van niet. Terwijl het zand zich in een razendsnel tempo door schoenen, in haren, ogen en oren baande, zat er niets anders op dan te gaan rennen. Met de ogen dicht. Desnoods achterwaarts. Om de goede kant op te kunnen blijven gaan.

Het zou zo’n avond worden waarop je heel het arsenaal aan emoties waarover mensen beschikken te zien krijgt. Je ziet mensen die het er niet mee eens zijn. Die met al hun weerstand tegen de situatie op anderen gaan inpraten in de hoop dat ze op die manier het probleem terugdringen totdat het zo klein wordt dat het verdwijnt. Je ziet mensen bij wie het verschil tussen invoelen en voelen is vervaagd. Die het leed dat de ander draagt zelf zijn geworden. En je ziet mensen die het juist verwerpen. Op wier gezicht valt te lezen dat ‘door meetorsen alleen maar meer mensen lijden’. Ze hebben allemaal gelijk.

De tune van Prijzenslag klinkt. Terwijl de avond de tegenslag in zijn puurste vorm vertegenwoordigt. Toch gaan we vanavond samen laten zien dat er meer kanten zijn aan het verhaal. Er worden grote hoeveelheden loten verkocht en indrukwekkende biedingen gedaan. Tientallen winnaars worden naar voren geroepen, gelukkigen maken kleine dansjes op weg naar hun prijs. En mogen even vergeten dat zij zichzelf inderdaad gelukkig mogen prijzen.

Iedereen lacht. Bart als hardste, omdat hij ook goed (hard) lachen kan. Het is een krachtige lach, waar het bourgondische in doorklinkt. Een geluid dat gelukkig nog niks aan kracht heeft ingeboet. En bovendien een gezellig geluid. Waar je bij wilt zijn.

Het is tijd om te gaan. Ditmaal blaast kracht 8 in de rug je de duinwand op. Je rent mee en bedenkt hoe fijn het is dat je rennen kunt. Gewoon vooruit. De goede kant op. Godverdomme. …En Bart duwen we gewoon vooruit. Ook de goede kant op.

De hierboven beschreven inzamelingsactie is in het leven geroepen om Bart Beermann, bij wie vorig jaar de neuromusculaire aandoening ALS werd vastgesteld, de noodzakelijke aanpassingen aan zijn huis te helpen bekostigen. Wie ook graag een bijdrage hieraan levert, kan dat doen via zijn rekeningnummer: NL87 ABNA 0443 4353 67, te Schagen.